Time hunters


Steruj strzałkami, spacją strzelaj i podglądaj ukryte platformy dzięki swoim zdolnością ukrytym pod klawiszami n lub h!